Från bokmässan i Göteborg

Parnass och DELS gemensamma monter besöktes av 15 litterära sällskap under årets bokmässa i Göteborg.

Bildning intresserade stor publik

Intresset var stort när Parnass bjöd in till evenemang om bildning på Stadsbiblioteket i Stockholm den 21 september, med Odd Zschiedrich och Barbro Hedvall.

Om bildning – med Barbro Hedvall, Odd Zschiedrich och Parnass

Stadsbiblioteket Stockholm bjuder in till program med fokus på bildning torsdagen den 21 september 2017, med Barbro Hedvall, Odd Zschiedrich och Parnass.

Mässprogram för de litterära sällskapens scen på bokmässan i Göteborg (B10:79)

Här finner du programmet för de litterära sällskapens scen (B10:79) på bokmässan i Göteborg 2017.

Två personer viktiga för DELS har gått bort

Gunnar Edander, Catharina Söderbergh och Puch Magnus Olsson tecknar minnesord över Gun Qvarzell och Lars Järnemo.

Hjalmar Bergman i liv och dikt

En komplicerad, fantastisk personlighet, ständigt på bristningsgränsen, svår att fånga. En modernare författare än många av sina generationskamrater. Serien Litterära matinéer på ABF den 26 mars 2017 behandlade Hjalmar Bergman.

Tre litteraturhistoriska hundraårsjubilarer

I år är det 100 år sedan Helga Henschen, Per Anders Fogelström och Stig Sjödin föddes, vilket kommer att uppmärksammas med vandringar, utställningar och litteraturfester.

PÄR LAGERKVIST-SAMFUNDET

OLOF VON DALINSÄLLSKAPET

Evandersällskapet