”Sverige läser” – Varför?

DELS projekt syftar till att ta fram en inspirerande läsguide, och arbetet med detta är i full gång.

MEDLEMSBREV nr 1/2019 från styrelsen för DELS

Årets första Nyhetsbrev från DELS visar i sju punkter de aktiviteter som styrelsen planerat för de närmaste månaderna, bland annat "Sverige läser"-arbetet och deltagande i litteraturfestivaler, bokbord och litterärt café.

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTESPROGRAM

I samband med DELS årsmöte den 6 april inbjuds till ett program om Läsrörelsen. Elisabeth Reslegård berättar.

Fullsatt när Hellsing firades

Lennart Hellsings popularitet håller inte oväntat i sig. När Parnass presenterade sitt senaste nummer med tema Lennart Hellsing 100 år räckte inte stolarna till i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek. Regissören Agneta Elers-Jarleman och musiker Gunnar Edander bjöd på ett mycket uppskattat program om musikalen Katter och Margareta Ax Mossberg talade personligt och intressant om sina möten med författaren och hans böcker. Susanna Hellsing berättade om att några av Hellsings texter utkommer i vår med nya illustrationer. Det hela avslutades med att Gunnar Edander bjöd upp till allsång och publiken hade inga problem att stämma in i Här dansar herr Gurka. En trevlig och informativ kväll i kulturens tecken.

Medlemsbrev 1/2019

  1 Sverige läser – en guide till tusen år med svensk litteratur Nu drar vi igång på allvar med att skapa vår egen lista över omistliga verk i den svenska litteraturskatten. Förebild är det franska ”La Bibliothèque Idéale” som sedan 1988 ges ut med tematiserade listor över boktitlar som förtjänar att hållas levande och uppmärksammas för nya generationer av läsare. Nu uppmanar vi alla sällskap att göra som Heidenstamsällskapet och Per Anders Fogelströms Vänner redan har gjort – nominera tre verk av er författare och motivera varför just de titlarna bör finnas med på listan över klassiska, levande och aktuella svenska författarskap! En blankett för era nomineringar medföljer här som bilaga – lämna den helst före den 20 mars så att vi har en första sammanställning till årsmötet, och senast den 1 april! Namnet i rubriken, ”Sverige läser – en guide till tusen år med svensk litteratur” är ett arbetsnamn – kom gärna med synpunkter och förslag till en definitiv namngivning innan vi breddar projektet och bjuder in bibliotek, lärare och allmänhet att föreslå sina favoriter bland svenska böcker från medeltid till nutid. 2 Nytt nummer av Parnass utkommer den 27 februari! Årets första nummer av Parnass har Lennart Hellsing som tema, med releasemöte onsdag 27/2 kl. 18 – 19 i Rotundan på Stadsbiblioteket i Stockholm. Margareta Ax Mossberg från Hellsing-sällskapet berättar om Hellsings författarskap och betydelse för barnbokens status. Regissören Agneta Elers-Jarleman berättar hur ”missikalen” Katter kom till och musikern Gunnar Edander spelar och sjunger. Prenumerationskampanjen för Parnass fortsätter Tala med biblioteken och bokhandlarna i din närhet och efterlys Parnass om de inte redan har tidningen i sitt bestånd! Parnass söker också en annonsförsäljare som kan ha kontakt med nuvarande annonsörer men även utveckla verksamheten och öka annonsförsäljningen. Arvodet är provisionsbaserat. Kontakta Parnass redaktör Margareta Lilja-Svensson via e-post margareta@parnass.nu 3 Många sällskap deltar i vårens litteraturfestivaler! Vid Folk och Kultur i Eskilstuna den 6 – 9 februari deltar DELS med två program, ett om vårt litteraturprojekt ”Sverige läser” och ett om barnlitteratur med medverkan av Lennart Hellsing- och Astrid Lindgren-sällskapen, kl. 11.30, lördag 9/2 då mässan är öppen för allmänheten. Vid SmaLit, Smålands litteraturfestival i Jönköping den 8 – 11 februari, deltar sällskapen för Viktor Rydberg, Alf Henrikson och Albert Engström. Vid Umeå Litteraturfestival den 14 – 16 mars deltar sällskapen för Lars Ahlin, Alfhild Agrell, Laura Fittinghof, Sara Lidman, Birger Norman, Lubbe Nordström, och Gunnar Kieri samt DELS och Parnass. Vi bjuder också på ett frukostmöte kl. 9-10, 15/2 i Gamla Fängelset. Vi är övertygade om att det finns fler mötesplatser där våra sällskap deltar, och som är av gemensamt intresse för alla våra medlemmar. Arbetet med att upprätta en förteckning över alla litteraturfestivaler och mässor runt om i landet fortgår – hör av er till Åsa Morberg, e- post: asa.morberg@telia.com 4 Anmäl er till världens längsta bokbord och program på nya scenen! Årets Bokbord äger rum på Drottninggatan och Norra Latins skolgård i Stockholm söndag den 18 augusti, kl. 11 – 18, som avslutning på Stockholms kulturfestival. Nytt för i år är en scen på Norra Latin för korta kvartsframträdanden mellan kl. 12 – 16, och nu hoppas vi att fler sällskap vill delta, både med bokbord och med ett eget framträdande på den nya scenen. Skicka anmälan direkt till bokbordet.stockholm@gmail.com för att ha ett bokbord, och vill ni vara med på scenen – kontakta Birgitta Wistrand, e-post: birgitta.wistrand@littvet.uu.se Vi avslutar dagen med ett litterärt mingel i Norra Latins café kl. 16 -18, då vi presenterar vårt projekt ”Sverige läser – en guide till tusen år med svensk litteratur”. Välkomna alla! 5 Litterärt Café ersätter den litterära […]

Utkommer den 26 februari

Årets första nummer av Parnass finns ute den 26 februari. Temat den här gången är Lennart Hellsings författarskap. Lennart Hellsing skulle ha fyllt 100 år i år. När han dog 2015, 96 år gammal, hade han skrivit 100 böcker för barn och vuxna, varit verksam som barnboksrecensent och tillskyndare till bildandet av Barnboksinstitutet. Som vanligt innehåller tidningen också artiklar om andra litterära ämnen, tävling, krönika, bokrecensioner, litterära evenemang runt om i landet mm. Som medlem i ett litterärt sällskap kostar en årsprenumeration 200 kr (övriga 230 kr). Beställning på prenumeration@parnass.nu.  

Hellsing 100 år firas i Parnass och på Stockholms Stadsbiblioteket

Lennart Hellsing hade skrivit över 100 böcker, för vuxna och barn, när han gick bort år 2015 vid 96 års ålder. Parnass firar 100-årsjubileet med utgivning av ett temanummer och med sång, musik & föreläsning i samarbete med Stadsbiblioteket i Stockholm. Medverkande: regissören & dramatikern Agneta Elers-Jarleman, kompositören Gunnar Edander och Margareta Ax Mossberg, styrelsemedlem i Lennart Hellsing-sällskapet samt Erika Bjurling från Rabén&Sjögren. Plats: Rotundan, Stockholm Stadsbibliotek, Sveavägen 73, Stockholm Datum: 2019-02-27 Tid: 18:00 – 19:00

Parnass och DELS på mässa i Jönköping

För andra året i rad deltog Parnass och DELS på Smalitt – Smålands litteraturfestival i Jönköping. Det är ett välbesökt evenemang på Jönköpings bibliotek med ett välmatat program. Sigrid Fredriksson, ledamot i DELS, och Parnass redaktör Margareta Lilja-Svensson hade en halvtimme till förfogande på Arkivscenen där de berättade om DELS projekt med arbetsnamnet Sverige läser. Det var ett välbesökt program som efterträddes av lika välbesökta programpunkter med Viktor Rydbergsällskapet och Albert Engströmsällskapet. Med på mässan var också Alf Henrikssonsällskapet. På bokbordet bredvid Parnass och DELS hade också Margit Fribergsällskapet ett bokbord. Maj Isacson samtalade med Sigrid Fredriksson om både Margit Friberg, Parnass och DELS.

Intressant samtal om noveller

Ewa Bergdahl och Lena Hammargren hade ett trevligt och intressant samtal med Göran Wessberg på Stadsbiblioteket i Stockholm i tisdags kväll. Ämnet var noveller och novellkonsten och alla tre på scenen hade bidragit till Parnass senaste nummer om har just novellen som tema. Göran Wessberg berättade om novellens utveckling och hur den korta berättelsen benämnts under olika epoker. Hans genomgång av novellantologier under årens lopp visar också att definitionen om vad en novell är varierar – kan till exempel även ett kåseri kallas för novell? Lena Hammargren, en av grundarna av förlaget Novellix, berättade att idén att ge ut enskilda noveller i små pockethäften kom av behovet att få läsa något på tåget mellan Uppsala och Stockholm, något som inte var en bok och inte en veckotidning. Pixiböckerna för barn var en inspiration – Novellix för vuxna blev resultatet. Idag har förlaget gett ut uppåt 170 titlar. Ewa Bergdahl, ordförande i Maria Sandelsällskapet, berättade om hur Maria Sandel, den första kvinnliga arbetarförfattaren, skrev vad som då kallades ”skisser”, helt enkelt för att det var vad hon hann med i livet som trikåstickerska i början av 1900-talet. I publiken fanns Jens Klitgaard som också han arbetar med tidskriften Brevnoveller, som också det gett ut enskilda noveller i häften

Höstmötet diskuterade en litterär ”kanon”

Höstmötet ägnades åt inlägg och diskussioner om Dels kommande projekt angående en lista över omistlig litteratur, en så kallad kanon eller idealt bibliotek,