Välkommen till sällskapsmöte!

DELS inbjuder de litterära sällskapen till diskussion och erfarenhetsutbyte under en heldag på Beatelund, Ingarö

Naturen i litteraturen

Naturgenren är läst och älskad av många. Det var också många som kom när Parnass presenterade sitt senaste nummer (2-2018) med naturskildringar som tema på Stenhusa krog i anslutning till Naturbokhandeln Stenhusa bod på sydöstra Öland den 7 juni. Journalisten och Ölandsförfattaren Thorsten Jansson berättade kunnigt och engagerat om sina tre favoritförfattare i naturgenren och därefter tipsade Sigrid Fredriksson, ledamot i DELS och ordförande i Margit Fribergsällskapet, om andra böcker ur den rika floran på området. Parnass redaktör informerade om Parnass.

Behöver vi en litterär kanon?

I samband med DELS årsmöte argumenterade Anders Olsson för en litterär kanon. Förebilder behövs och en kärna av varaktig litteratur kan kompletteras med nytt. Kanon utgör det gemensamma minne som krävs för att vi ska förstå ett epos, ett drama, ett poem.

Poeter firades på Stadsbiblioteket

Det blev en kväll med blandat program när Parnass presenterade det nya numret på Stadsbiblioteket i Stockholm den 6 mars. Bengt af Klintberg berättade om Werner Aspenström och läste några av hans böcker. Mattias Käck berättade om sin nyutkomna fotobok om Harriet Löwenhjelm.

Sällskapsliv. Litterära matinéer på ABF våren 2018

Under söndagseftermiddagarna i mars kan du på ABF-huset i Stockholm ta del av litterära matinéer med sällskapen kring Birger Sjöberg, Emil Hagström, Dan Andersson och Carl Jonas Love Almqvist.

Werner Aspenström och Harriet Löwenhjelm på Stockholms Stadsbibliotek

Werner Aspenström och Harriet Löwenhjelm uppmärksammas på Stockholms Stadsbibliotek den 6 mars med besök av Bengt af Klintberg och Mattias Käck.

Behöver vi en litterär kanon för vårt minne?

Akademiledamoten och litteraturprofessor Anders Olsson är gästtalare på vårt årsmöte den 25 mars kl 12.00 på ABF. Efter föredraget följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Parnass på Smålands litteraturfestival i Jönköping

DELS och Parnass fanns på plats på Smålands litteraturfestival i Jönköping lördagen den 3 februari.

Tåg i litteraturen lockade ett 60-tal personer till Stadsbiblioteket i Stockholm

Tåg i litteraturen lockade ett 60-tal personer till Stadsbiblioteket i Stockholm när Parnass presenterade sitt nya nummer.

Parnass på Stadsbiblioteket den 6 december

Den 6 december kl 18.00 kommer Per Wirtén och Cecilia Sidenbladh till Stadsbiblioteket i Stockholm i samband med releasen av Parnass #4/17 med tema "tågresor i litteraturen".