NR 1/2020: BENGT ANDERBERG

Charlotta Kåks Röshammar: Hånad och hyllad – romanen Kain i hetluften • Lena Andersson om att få Bengt Anderbergpriset • Göran Wessberg: Med porrbok genom tullen • Reportage hos Bengt Anderbergsällskapet • Aino Trosell: Helt oförutsägbar – men var är det berömda snusket? • Ingrid Norrman: En spränglärd skribent med gyttja mellan tårna • Bengt Af Klintberg: Om arbetet med Fula visboken • Louise Alvarsson: Intervju med Augustpristagaren Marit Kapla • Ami Lönnroths krönika: Får man vara så självgod som Simone de Beavoir?