Nr 1/2003 John Cowper Powys

ANDERS HALLENGREN Ensamhetens filosofi
LARS GUSTAF ANDERSSON John Cowper Powys
INGEMAR ALGULIN Den inre biografin och dess magiska värld. Om John Cowper Powys' Autobiography
JOHN COWPER POWYS Minnen från 1870-talets Shirley. Utdrag ur John Cowper Powys Autobiography (1934)
OWE WIKSTRÖM Inomhuset är oändligt. Om Dostojevskijs och Powys mystik
GUNNAR LUNDIN Wolf Solents dilemma
MATILDA MCCARTHY Lyckan kan nås med rätt metod
THOMAS NYDAHL Tankar kring några rader hos John Cowper Powys
HÅKAN STOCKHAUS Powys & Eric The Red. Sven Erik Täckmarks besök hos John Cowper Powys, Corwen, Wales
Litterär salong:
BJÖRN GUSTAVSSON Eyvind Johnson på resa genom tiderna – om författarens inre och yttre resor
JARL HELLICHIUS Röde Orm – ur Jordi Arkös perspektiv
Litterära notiser

Ensamhetens filosofi

ANDERS HALLENGREN


KONSEKVENTA SKEPTIKER IFRÅGASÄTTER sitt tvivel och de som i vår tid håller alla sinnen vidöppna för de inre världarna finns i deras krets. En av denna moderna livshållnings karakteristiska stigfinnare var den engelske författaren John Cowper Powys, död 1963. Den som inte läst något han skrivit är att gratulera, för då finns mycket att upptäcka. Hans verk omfattar ett sjuttiotal titlar och utgåvor. Som de flesta människor går han inte att placera i ett fack, och den internationelle bokhandels- och biblioteksbesökaren måste springa på alla avdelningar och leta på alla hyllor: romaner, poesi, essäer, biografi, självbiografi, historia, filosofi, litteraturvetenskap, samhälle, psykologi, religion, samlevnad, hälsa. Eller kanske brevvolymer? Det finns en lång rad. Men om man är mer intresserad av Joyce, Dostojevskij eller Rabelais? Det gör inget, han skrev böcker om dem också, och om beröringspunkter med Dostojevskij skriver religionspsykologen Owe Wikström i detta nummer. Det finns bara en hake. Beståndet är litet hos oss och vi letar ofta förgäves.

DET FINNS FLERA SOM FÖRSÖKER vrida detta förbiseende rätt och några av dem medarbetar i detta nummer. Främst bland dem Sven Erik Täckmark, som kände Powys personligen. Deras brevväxling har utgivits i England. Men Powys förblir svårfångad. Vem var han? Nära författaren kommer vi i dennes märkliga självbiografi, som Täckmark översatt. Vi publicerar ett kort utdrag ur denna ännu opublicerade text med inledande kommentar av Ingemar Algulin. Framstående svenska bidrag till den omfattande internationella Powysforskningen är annars Harald Fawkners analys av Powys "extatiska värld", publicerad av Associated University Presses 1986, och Janina Nordius avhandling om "ensamhet och transcendens" hos Powys (1997). Bland de verk som det svenska Powyssällskapet är i färd med att ge ut finns just A Philosophy of Solitude (1933), en ensamhetens filosofi som både Nordius och Fawkner djupgranskat. Den är inte enstöringslivets lovkväde utan den enskildes, allas. Boken handlar om självets undertryckande i världen och landhöjningens utsikt. I en stämning erinrande om den regniga eftermiddag då han först trollbands av läsning i sin barndom, tar Powys i slutorden farväl av språket och bjuder tystnad: "Favete linguis! Var stilla och lyssna! Överlämna dig åt regnet och vinden och natten; för materiens tyngd är det återhållna andetaget av ett ord som kan förändra allt."

Annat av eventuellt intresse