Beställ detta nr

Nr 3/2017 Stig Sjödin / Bildning

ÅSA MORBERG Poeten från Jernverket – en av de allra största
BERNT-OLOV ANDERSSON Stig Sjödin förnyade arbetardiktningen
PÄR FAGERSTRÖM Nådde en stor publik som krönikör och recensent
ÅSA MORBERG »Det var min mormor som lärde Stig att dansa«
BERNT-OLOV ANDERSSON »Det var Stig som fick mig att våga bli författare«
GÖRAN GREIDER »Stig Sjödins ångest lyser upp människors ansikten«
Stig Sjödins 100-årsdag firas hela året
GUNNEL STENQVIST Agneta Pleijel utsedd till hedersledamot
DELS scenprogram på Bokmässan i Göteborg 2017
BO G HALL Gluntarnas skapare firar 200-årsjubileum
CATHARINA SÖDERBERGH Parnass har blivit en pigg hundring
BARBRO HEDVALL Dåliga nyheter kommer i regn
MARGARETA LILJA-SVENSSON Det är Odd Zschiedrich väg till bildning
GÖRAN GREIDER Själva ordet bildning har en smak av 1800-tal
BARBRO HEDVALL En naturlig fråga i vår tid är förstås om läsecirkeln måste finnas »in real life« eller om den kan bli on-line
BARBRO THOMAS Bildningsprojektet som slår allt
SIGRID FREDRIKSSON Torparungen får lära sig läsa – och sedan passar hon inte in
MALIN GRÄNDE Citat som skrytsamt klassmärke
ANNIKA HJALMARSSON Två författare får staty i Långasjö
GUSTAV FORNANDER Brunner verkar inte ha förstått
TRYGGVE LUNDH Spioner vill stjäla Strindbergs forskning
ROLAND HEIEL Shakespeare i pocket – en lysande idé
INGRID NETTERVIK Vilhelm Moberg från början till slut
Litterära notiser
DELS-kalendariet
Förteckning över DELS' sällskap

Annat av eventuellt intresse