Höstmötet diskuterade en litterär “kanon”
Höstmötet ägnades åt inlägg och diskussioner om Dels kommande projekt angående en lista över omistlig litteratur, en så kallad kanon eller idealt bibliotek, Läs mer!
Parnass på Stockholms Stadsbibliotek den 27 november
Novellen lever – om en mångskiftande genre, dess utveckling och framtid. Litteraturvetare och fd lärare Göran Wessberg samtalar med kulturhistoriker Ewa Bergdahl och Lena Hammargren, en av förlaget Novellix grundare, om Maria Sandel, Hjalmar Söderberg, Slas, Stina Stoor och många andra. Tävling – para ihop rätt författare med rätt novell. Ett evenemang i samband med utgivningen av Parnass senaste temanummer om noveller. Stockholms Stadsbibliotek den 27 november kl. 18. Välkomna! Läs mer!
Sällskapsliv i ABF-huset: Litterär matiné med Gullberg-sällskapet
Under den Litterära matinén med Gullberg-Sällskapet den 21 oktober berättades om Gullberg i allmänhet, Gullberg i Akademien och om en av hans diktsamlingar Läs mer!
Bokmässan i Göteborg – Några intryck och synpunkter
DELS deltog även i år med en monter och inte mindre än 49 föredrag på årets Bokmässa i Göteborg, flera av dem mycket välbesökta. Även om 2018 kan betraktas som ett mellanår var antalet besökare fler än förra året. Läs mer!
Inbjudan till DELS höstmöte 2018
Årets höstmöte gästas av prof. Björn Larsson som håller ett föredrag om kanon och litteraturens angelägenhet. Läs mer!
Tidningssläpp lockade stor publik
Parnass senaste nummer handlar om det litterära reportaget och det var förstås ämnet för onsdagskvällens (19/9) evenemang på Stadsbiblioteket i Stockholm när tidningen presenterades. Kristina Lundgren och Gullan Sköld gav båda intressanta inblickar i genrens utveckling och dess legendariska reportrar. Kristina Lundgren berättade om reportagets utveckling i stort under 1900-talet och om några av dess mest betydelsefulla reportrar som Gustaf Hellström, Barbro Alving, Jan Olof Olsson. Därefter gjorde Gullan Sköld en djupdykning i Marianne Hööks gärning som journalist. Ett 50-tal personer lyssnade intresserat. Stadsbibliotekets Susi Holmgren var som vanligt på plats och fotograferade. Mer om innehållet i det senaste numret finns att läsa här. Läs mer!
Anteckningar från DELS-konferensen på Beatelund den 1 september 2018
Synpunkter och idéer från konferensens fyra huvudpunkter: en litterär kanon, Parnass, samverkan och handlingsprogram för framtiden. Läs mer!
Sällskapsliv. Litterära matinéer på ABF hösten 2018
Höstens litterära matinéer i det traditionsenliga samarrangemanget mellan DELS och ABF omspänner allt från Ruben Nilsons vanvördiga visor till Hjalmar Gullberg, Ester Ringnér Lundgrens Lotta-böcker till Wilhelm Moberg. Läs mer!
Parnass på Stadsbiblioteket den 19 september
Nytt nummer av Parnass med tema det litterära reportaget   Bang, Jolo, Gustaf Hellström och många andra – Kristina Lundgren om det litterära reportaget   Marianne Höök i femtiotalets folkhem och finrum – Gullan Sköld om Marianne Hööks betydelse för veckotidningsreportaget Kl. 18   Läs mer!
DELS scenprogram vid Bokmässan i Göteborg 2018
DELS finns på Bokmässan i Göteborg 27-30 september 2018 med ett omfattande scenprogram där representanter för ett stort antal medlemsällskap deltar. Läs mer!
DELS aktiviteter i Bokbord Stockholm 2018
Fyra sällskap kommer att under några minuter presentera texter av sin författare vid DELS bord (beläget utanför Norra Latins grind). Kl. 12.00   Almqvistsällskapet Kl. 13.00   Sonja Åkesson Sällskapet Kl. 15.00   Elin Wägner-sällskapet Kl. 16.00   Strindbergssällskapet   Läs mer!
Välkommen till sällskapsmöte!
DELS inbjuder de litterära sällskapen till diskussion och erfarenhetsutbyte under en heldag på Beatelund, Ingarö Läs mer!
Naturen i litteraturen
Naturgenren är läst och älskad av många. Det var också många som kom när Parnass presenterade sitt senaste nummer (2-2018) med naturskildringar som tema på Stenhusa krog i anslutning till Naturbokhandeln Stenhusa bod på sydöstra Öland den 7 juni. Journalisten och Ölandsförfattaren Thorsten Jansson berättade kunnigt och engagerat om sina tre favoritförfattare i naturgenren och därefter tipsade Sigrid Fredriksson, ledamot i DELS och ordförande i Margit Fribergsällskapet, om andra böcker ur den rika floran på området. Parnass redaktör informerade om Parnass. Läs mer!
Behöver vi en litterär kanon?
I samband med DELS årsmöte argumenterade Anders Olsson för en litterär kanon. Förebilder behövs och en kärna av varaktig litteratur kan kompletteras med nytt. Kanon utgör det gemensamma minne som krävs för att vi ska förstå ett epos, ett drama, ett poem. Läs mer!