Blog

DELS Medlemsbrev nr 2/2022

Rapporter om senaste och kommande verksamhet. Bland annata om literaturpolitikmötet, DELS-enkäten, och årsmötet

DELS Medlemsbrev nr 1/2022

Medlemsbrevet innehåller bland annat information om enkäten till medlemssällskapen, Parnass kommande nummer, årsmötet, Bokmässan och ett planerat seminarium om sociala medier.