Blog

DELS Medlemsbrev nr 1/2021

Välkomna till ett nytt spännande och händelserikt verksamhetsår med DELS! 2020 präglades av begränsningar på grund av covid 19-pandemin, men viss verksamhet har kunnat genomföras som Litterära matinéer, bokutgivning och utgivning av litteraturmagasinet Parnass. Aktiviteter som mötts av intresse och uppskattning. Nu ser vi framåt, för där finns framtiden! Med anledning av coronapandemin får t ex litteraturen ett ökat stöd från Kulturrådet med drygt 23 miljoner kronor. Miljoner till biblioteksinköp, översättningar av svensk litteratur och kulturtidskrifter. Det finns som bekant en guldkant runt varje mörkt moln. Massor av goda idéer väntar på att realiseras!

Sverigekontakt om ”Sverige läser!”

Sverige läser! är en slags serendipitybok – man letar efter något, och hamnar slumpartat i en massa andra intressanta texter och aha-upplevelser som för vidare och vidare till böcker och författarskap man inte hade en aning om att man skulle gilla; nyfikenhet och överraskningar och ihåg-komster hela tiden och en växande lista att ta med till biblioteket nästa gång – eller digitalt leta fram på Litteraturbanken.

Svensk Bokhandel om ”Sverige Läser!”

Vi får hela tiden frågan: Vad ska man läsa för böcker? Dagstidningarna talar bara om böcker som kom ut förra veckan. Vi vill visa på att den svenska litteraturskatten är enorm. När vissa pratar om kanon, att det finns 20 böcker, vill vi visa på att det finns 1066 böcker – åtminstone – som är jättebra, säger Birgitta Wistrand till SvB.

DELS Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelsen för DELS år 2019 med redogörelser för styrelsens sammansättning, ekonomi, möten och aktiviteter och tidskriften Parnass

DELS Medlemsbrev 3/2020

DELS Medlemsbrev 3/2020 med det senaste från styrelsen och nytt datum för det uppskjutna årsmötet, som blir digitalt.