DELS Medlemsbrev nr 2/2023

DELS Medlemsbrev nr 2/2023

Ministeruppvaktning om skolbiblioteken

”Budskapen har varit samstämmiga: att fungerande skolbibliotek är en viktig förutsättning för elevernas lärande och läsning.

Trots årtionden av lovord och utredande står skolbiblioteken och stampar på den nivå som mötte 1940-talets skolkommission.

Inte heller tycks lagstöd ha haft effekt.

Vårt mål är att skolbibliotek ska ses som ett lika självklart inslag i skolan som utbildade lärare.

Skolbiblioteken behöver inte fler utredningar.

Vi vill att de förslag som finns i Gustav Fridolins utredning genomförs. De är väl förankrade, genomarbetade och med en tydlig finansiering. På några års sikt skulle det innebära att standarden på skolbiblioteken för alla elever höjs.

För detta krävs en handlingskraftig skolminister och en regering som vågar prioritera. Det blir ingen lätt uppgift. Den skolminister som lyckas vända utvecklingen kommer att gå till historien.”

Utdrag ur den skrivelse som DELS kommer att presentera för skolminister Lotta Edholm vid en uppvaktning 24 april.

Bakom skrivelsen och uppvaktningen står förutom DELS även Författarförbundet, Bokförläggarföreningen, Svensklärarna, Biblioteksföreningen, Läsrörelsen och DIK. 

DELS Årsmöte

Vad handlar yttrandefriheten egentligen om – kan den villkoras eller är den absolut? Vid Svenska Akademiens seminarium nyligen om yttrandefrihetens gränser påmindes om att den hotas och ifrågasätts i många länder. Vad står Sverige i frågan?

Johan Hirschfeldt tidigare hovrättspresident som har haft en rad uppdrag bl a som ordförande i Pressens Opinionsnämnd och ledamot i Grundlagsberedningen, kommer till vårt 

Årsmöte  24 april och fortsätter diskussionen.

Årsmötet hålls i Oscarshemmet, Rigagatan 3, Stockholm (portkod 2960) kl 1800.

Buffémiddag, vin, kaffe med kaka kostar 250 kronor – insätts på pg 621928-1 eller swisha 1234616520 (Obs! ett felaktigt nr uppgavs tidigare).

Anmälan senast 17 april till

gwessberg1@gmail.com

 

Årets sällskap

DELS kommer att utse Årets sällskap. Två priser föreslås delas ut, dels för att premiera ett sällskap för ”lång och trogen tjänst”, dels till ett sällskap som kommit med nya idéer och visat upp nyskapande verksamhet.

Priset består av ett hedersdiplom och presenteras bland annat i kulturtidskriften Parnass och vid olika bokmässor.

Sällskapen är välkomna att nominera ”Årets sällskap” med förslag till styrelsen och utmärkelsen kommer att diskuteras på årsmötet 24 april.

 

Stockholms Bokhelg

Stockholms Bokhelg med bokbord, program, servering och andra aktiviteter – allt i olika teman med Stockholmsanknytning – går av stapeln på Stadsmuseum och museets gård 13-14 maj klockan 12-16.

På gården erbjuds gratis bokbord. Men problem med kommunikationen från Stadsmuseet gör att man är ute i sista stund. Museet håller sex programpunkter för DELS räkning till onsdag morgon den 29 mars! Om du vill vara med kontakta Kristina Lundgren/DELS 

På 0761-68 67 86!

 

Bokmässan

DELS har ett avtal med Bokmässan (28 september – 1 oktober) som reglerar vår verksamhet.

Det finns möjlighet för sällskapen att vara med en dag på mässan för 1000 kronor – om man inte har varit med under de senaste tre åren. I priset ingår ett föredrag, del i monter och två entrébiljetter.

Mässan skickar ut inbjudan till alla sällskap som tidigare har varit med och 

deadline för anmälan om program till scenen är 30 april.

 

Nya medlemmar

Två nya medlemmar har kommit med i DELS: Ida Bäckmansällskapet och Olle Adolpsonsällskapet.

Värt att fira!

Världsbokdagen den 23 april

Glöm inte bort Världsbok- och upphovsrättsdagen  23 april!

Det var UNESCO som 1995 instiftade World Book and Copyright Day för att skydda yttrandefriheten, tryckfriheten och de immateriella rättigheterna. I praktiken är det ju meningen att hylla författarna, förläggarna, lärarna, bibliotekarierna och journalisterna och att sprida glädje kring böcker och läsning.

Idén kommer egentligen från Katalonien där man den här dagen 23 april på Georgdagen eller St Görans Dag ger en ros som gåva och får en bok.

Dagen är också ett symboliskt datum inom litteraturvärlden då den är minnesdag för Cervantes och Shakespeare bland andra.

Shakespeare föddes 23 april 1564 och hade den goda smaken att avlida samma datum 1616.

Med tanke på undertecknads förankring i litteratur- och mediavärlden är det väl naturligt att även jag fyller år den 23 april – på Georgdagen!?

Och så var det citatet:

”Hoppet är ofta en jakthund utan spår”

(William Shakespeare)

Men ändå…

Georg Hahne