DELS Medlemsbrev nr 7/2021

MEDLEMSBREV nr 7/2021 från styrelsen för DELS

Se framåt!

Se framåt – där finns framtiden!

DELS, med över etthundra litterära sällskap som medlemmar, blickar nu framåt och hoppas på ett livligt verksamhetsår 2022 – även om hotfulla pandemimoln skymtar på himlen.

DELS har förstås som ledstjärna att stärka intresset för den svenska litteraturen och dess författare. Och som följd att stimulera läsandet och inte minst göra skillnad för barn och ungas utbildning och möjligheter att läsa.

Här vill vi se en större aktivitet bland biblioteken, i utbildningsutskottet, hos ministern, kulturrådet med flera. Och givetvis skall våra medlemmar, våra sällskap, uppmuntras att vara med i det här arbetet.

Vi planerar nu ett möte med Svensklärarföreningen och fortsätter vårt samarbete med Läsrörelsen som satsar på läsecirklar för förskolorna med böcker som belönats med ALMA.

Andra idéer som diskuteras är bokcirklar och litterära frukostar på olika näringsställen.

DELS vill även utveckla möjligheterna att synas i den digitala världen. Därför arrangeras ett särskilt seminarium troligen i mars med sällskapen då det är upplagt för diskussion om hur facebook,   poddar och andra medier kan användas i vår informations- och marknadsföringsstrategi.

 Nya medlemmar

 Emilia Fogelklousällskapet och Jan Myrdalsällskapet har antagits som nya medlemmar.

 Parnass

 2022 års teman för litteraturtidskriften Parnass har föreslagits till: Nr 1 Poesi, Nr 2 Politik, Nr 3 Barn och ungdom samt Nr 4 Översättningar.

Bokhelg och Bokbord

Bokhelgen i Stockholms Stadsmuseum blev något av en succé med intressanta och spännande föredrag och utställare.

DELS vill gärna vara med om arrangemanget kommer tillbaka.

Det gäller även för det ”längsta bokbordet” på Drottninggatan.

Bok & biblioteksmässan

Bokmässan i Göteborg lovar nu en storslagen fysisk återkomst 2022 med ett mässgolv myllrande av bokälskare.

Ett av nästa års teman är Klimatkrisen som planeras i samarbete med bland andra  The Perfect World Foundation.

Programgruppen för mässan  stärks med två nya redaktörer; Tara Moshizi med en gedigen bakgrund inom TV-, radio- och tidningsjournalistiken och bland annat som programledare för Kulturnyheterna samt Johan Kollén, marknadsförare från Backa Teater i Göteborg. Båda går in för att utveckla seminarieprogrammet.

Sandra Lewinsson blir en ny kraft för Bokmässans skol- och biblioteksprogram.

DELS kommer att kontakta de sällskap som har varit med tidigare. Övriga medlemssällskap som är intresserade av att delta kan höra av sig till DELS!

Litterär skyltvandring

DELS skall undersöka om det går att ordna en vandring i de litterära skyltarnas ”fotspår” i Stockholm.

Hemsidan

DELS nya hemsida har fått mycket beröm och har uppskattats av många. Den är innehållsrik och rymmer mycket information om sällskapen och tidskriften Parnass. Och det är enkelt att navigera sig fram på sidan.

Men vi vill gärna att våra sällskap skall bli mer aktiva på den digitala sidan. Intresse kan ju mätas med statistik. Därför är det viktigt att medlemmarna ofta går in  på Sverige läser på hemsidan så att vi kan registrera så många klick som möjligt!

Gå in på www.dels.nu.

 Litterära matinéer

DELS kommer inte att arrangera några litterära matinéer i vår. De fem litterära matinéerna i Hartwickska huset i oktober samlade för få besökare och vi undersöker hur intresset kan öka för de litterära matinéerna, inte minst bland sällskapen.

Årsmöte 2021

Årsmötet  är tänkt att hållas söndag 8 maj kl 12  Oscarshemmet i Stockholm. Temat blir troligen Den svenska visan med utgångspunkt från En svensk visbok som just givits ut av Svenska Akademien.

Ordspråket

Ingen ände är uppå att dikta böcker(Bibeln)

 /Georg Hahne