DELS Medlemsbrev nr 8/2023

Hej alla medlemssällskap!

Ett fantastiskt år ligger bakom
oss där många sällskap
överträffat sig själva i verksam-
het. Hur många arrangemang
sällskapen arrangerat är
omöjligt att överblicka, men de
är spridda över hela landet.
DELS har också vuxit och har
välkomnat sällskapen för Ida
Bäckman, Frida Steenhoff, Olle
Adolpson och Ove Allanson.
Vi har framgångsrikt drivit
frågan om skolbiblioteken, och
genomfört ett 50-tal välbesökta
seminarier på Bokmässan.

Vi förtjänar alla fina helgdagar
framöver. Men först ett tips som
också är en vädjan:

DELS julklappstips till
medlemssällskapen

Sällskapens styrelser vet säkert
att medlemskapet i DELS ger
era medlemmar den fina
förmånen att prenumerera på
tidskriften Parnass till rabatterat
pris. Men vet era medlemmar
det? Tyvärr har antalet
prenumeranter minskat under
hösten och situationen för
tidskriften är allvarlig. Det är
därför till stor hjälp om ni kan
vidarebefordra bifogade
erbjudande till era medlemmar
så att tidskriften kan få fler pre-
numeranter. Och glöm inte
heller att du själv kan ge bort en
prenumeration i julklapp!

God jul och Gott Nytt År

önskar styrelsen i DELS
genom Git Claesson Pipping
Ordförande

(Foto: Mel Poole, Unsplash)

https://drive.google.com/file/d/1navkT3rhHKZ8c23ThkNym61MJH0YPyIl/view