Regionala litterära seminarier

Regionala litterära seminarier

DELS (De litterära sällskapen i Sverige) samlar fler än 120
litterära sällskap. Det sker genom samarbete på bokmässor i
olika delar av landet, Bok & Biblioteksmässan i Göteborg till
exempel, och vid regionala träffar, under s k bokhelger, vid
bokbordsarrangemang och litterära matinéer.

DELS bygger sin verksamhet på engagemang och idealitet.
Sällskapen utgör en brokig skara, men det finns mycket som
förenar.
För att kunna inta den rättmätiga platsen på den litterära
scenen behövs erfarenhetsutbyten och samarbete mellan
sällskapen samt utveckling av gemensamma och egna
aktiviteter.
Därför arrangeras bland mycket annat regionala seminarier för
medlemmarna runt om i landet.
Syftet med de regionala seminarierna är
 att träffas och att lära känna varandra i de litterära
sällskapen
 att utbyta erfarenheter och diskutera samarbetsmöjligheter
 att sprida kunskap om DELS och de deltagande
sällskapen
 att redovisa och diskutera erfarenheterna av aktuella
lokala projekt

Den 21-23 oktober 2022 bjöds in till ett regionalt litterärt
seminarium i Ludvika. Seminariet arrangerades av DELS och
Dan Andersson-sällskapet i samverkan med Brunnsviks
folkhögskola och Ludvika bibliotek.
Inbjudna var DELS medlemssällskap i Mellansverige och lokala
kulturella föreningar. 15 sällskap deltog.

Dan Andersson-sällskapet presenterade bland annat det nya
Dan Andersson Museet och det digitala kartprojektet med
vandringsleder Dan Anderssonland. Det sistnämnda handlar
om att utveckla nya pedagogiska verktyg och en plattform för
att möta litteraturen och författarna och besöka litterära platser.
Ett nytt bibliotek, Stig Sjödin-biblioteket invigdes på Brunnsvik.
Dessutom medverkade sällskapen vid en minimässa för
varandra och för allmänheten på Ludvika bibliotek.
Seminariet ingick i projektet Dan Anderssonland och kunde
därför genomföras med stöd av Region Dalarna till en rimlig
kostnad.
Vid både det regionala seminariet och DELS ”Höstmöte och
Utbildningsdag” den 12 november i Stockholm betonades att:
 det måste till fler samarbeten mellan de litterära sällskapen
 uppmuntra till att arrangera regionala författarträffar med
DELS sällskap runt om i landet och som kan finansieras
med enkla medel.
DELS har ju som målsättning att öka intresset för läsande av
svensk litteratur hos både ung och gammal. Och det är i första
hand lokalt i regionerna eller länen som ”läsrörelsen” kan
utvecklas!

Här några tips på hur regionala träffar kan ”ros i hamn”:
 Ta kontakt med politiker och tjänstemän i kommunerna
och regionerna! Var med i utvecklingen av planerna för
kulturen!
 Ta med ansvariga politiker och tjänstemän på olika
arrangemang – som medarrangörer eller intressenter!
 Sök pengar ur fonder, lokalt eller på riksplanet! Pröva nya
vägar för bidragsansökningar!

Text och bild: Georg Hahne