Välkommen till sällskapsmöte!

Erfarenhets– och framtidsdiskussioner på vackra Beatelund lördag den 1 september 2018

Under året har flera sällskap efterlyst möjligheter att diskutera gemensamma frågor och därför ordnar DELS nu en dag för erfarenhetsutbyte och diskussion. Inbjudna är kontaktpersoner/ombud/ordföranden och /eller andra som är intresserade av att utveckla sällskapens och DELS arbete. Konferensen är självklart kostnadsfri och vi bjuder på kaffe och lunch.

Vi har planerat dagen med korta inledningar följda av arbetsgrupper och en gemensam avslutande diskussion.

Under lunchen har Birgitta Westerberg inbjudit oss till en rundvisning på Beatelund.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Beatelund

Program:

10.00 -10.30 Kaffe och inledning. Presentation av deltagarna.

10.30- 11.45 Våra litterära minnen- behövs en eller flera kanon? Åsa Morberg , Stig Sjödin Sällskapet och Birgitta Wistrand.

11.45- 12.30 Parnass och framtiden. Margareta Lilja Svensson, redaktör för Parnass och Georg Hahne, Dan Andersson sällskapet.

12.30- 14.00 Lunch och visning av Beatelund.

14.00 -15.00 Samverkan mellan sällskapen i festivaler och projekt. Sigrid Fredriksson, Margit Fribergssällskapet.

15.00 -16.00 Hur går vi vidare ….

Varmt välkommen!

DELS styrelse genom Birgitta Wistrand, birgitta.wistrand@littvet.uu.se som gärna svarar på frågor.

Anmälan görs senast den 15 augusti till Göran Wessberg, gwessberg1@gmail.com,

Det går bussar från Slussen till Ingarö och vi kommer att ordna hämtning vid hållplatsen för dem som väljer att åka kommunalt.

Copyright © 2018 book club, All rights reserved. styrelse..dels

Foto: Wikipedia