DELS scenprogram vid Bokmässan i Göteborg 2018

 

Torsdag 27 september

 

11.00  Utvidgat kanonbegrepp? Sällskapens klassiker

De Litterära Sällskapen i Sverige Birgitta Wistrand

 

11.30 Parnass – tidningen om svensk litteratur då och nu

Litteraturtidskriften Parnass Margareta Lilja-Svensson

 

12.30 Carl Lindhagen – tydlig och tung mediekritiker år 1910

Svensk Presshistorisk Förening Torbjörn von Krogh

 

13.00 Gustaf Hellströms desillusionerade Amerikabild

Gustaf Hellströmsällskapet Roland Persson

 

13.30 Inspireras av Drömprojekt i skolan!

Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner Elisabeth Söder

 

14.00 Orden prövas – okända texter från Harry Martinsons tidigare år lyfts fram

Harry Martinsonsällskapet Dick Claesson & Paulina Helgesson

 

14.30 C. J. L. Almqvists Murnis – censurerad och ocensurerad

Almqvistsällskapet/Vitterhetssamfundet Petra Söderlund

 

15.00 Fältskärns förvandlingar – Topelius bästsäljare då och nu

Topelius-sällskapet Pia Forsell, Sebastian Köhler & Anna Movall

 

 

Fredag 28 september

 

11.00  Varje sällskap har sin kanon

De Litterära Sällskapen i Sverige Birgitta Wistrand

 

11.30  Bannlyst 100 år – Selma Lagerlöf och kriget

Selma Lagerlöf-sällskapet Anna Nordlund

 

12.00  Pär Lagerkvist – vännen på banvallen

Pär Lagerkvist-samfundet Björn Sandmark

 

12.30  Alf Henrikson och hans tid

Alf Henrikson-sällskapet Sven Unger

 

13.00  Om rädsla, helskägg och världsnomaden Harry Martinson

Harry Martinsonsällskapet Björn Larsson

 

13.30  Swedenborgs påverkan på Strindberg

Skandinaviska Swedenborgsällskapet Kina Albertsson

 

14.00  Hjalmar Söderberg och vår tid

Söderbergsällskapet Nils O. Sjöstrand

 

14.30   August Strindberg och Svenska Akademien

Strindbergssällskapet David Gedin

 

15.00  Kriminalförfattaren Vilhelm Moberg

Vilhelm Moberg-sällskapet Anna-Karin Carlstoft-Bramell

 

15.30   Gustaf III:s betydelse för svensk kultur

Sällskapet Gustaf III Marianne Molander Beyer

 

16.00  Thomas Thorild – fragmentens och helhetens mästare

Thomas Thorild Sällskapet Gunnar D. Hanson

 

16.30  Ängslans bilder i Per Gunnar Evanders romaner

Evandersällskapet IngridNettervik

 

17.00  Lennart Hellsing – barnlitteraturens Orfeus

Lennart Hellsing-sällskapet Lena Kåreland

 

17.30  Zacharias Topelius – en pionjär inom feminism och naturskydd

Topeliussällskapet Hanna Samola

 

Lördag 29 september

 

9.30  Litteratur, kanon, bildning och motstånd

De Litterära Sällskapen i Sverige Birgitta Wistrand

 

10.00  Eyvind Johnson, Boden och Norrbotten

Eyvind Johnsonsällskapet/Boden Börje Ulander

 

10.30  Alf Henrikson på vikingafärd – pocketoperan som blev en bok

Alf Henrikson-sällskapet Catharina Grünbaum

 

11.00  Gustaf Hellströms journalistik från USA 1918-20

Gustaf Hellström-sällskapet Disa Lundgren

 

11.30  Mannen i skogen – ny biografi om Vilhelm Moberg

Vilhelm Moberg-sällskapet Jens Liljestrand

 

12.00  Åsa-Hanna 100 år

Elin Wägner-sällskapet Peter Forsgren

 

12.30  Tio jubilerande Harry Martinson-verk

Harry Martinson-sällskapet Rune Liljenrud

 

13.00  Selma Lagerlöf-sällskapet 60 år

Selma Lagerlöf-sällskapet Eva Eriksson

 

13.30  Hjalmar Söderberg och Danmark

Söderbergsällskapet Nils O. Sjöstrand & Gunnar Syréhn

 

14.00  Poeten August Strindberg

Strindbergssällskapet Kristina Adolphson & Katarina Ek-Nilsson

 

14.30  Frödings Mangskogsdikter – bakgrund och tradition

Gustaf Fröding-sällskapet Johan Andersson

 

15.00  Swedenborg – Nordens Daedalus

Skandinaviska Swedenborgsällskapet Staffan Rodhe

 

15.30  ”Kom fria sinnen hit!” Olof von Dahlins visskatt

Olof von Dahlinsällskapet/Vitterhetssamfundet  James Massengale & Martin Bagge

 

16.30  Minne och dikt – Birger Sjöbergs Kriser och kransar och det återvunna förflutna

Birger Sjöberg-sällskapet Eva Haettner-Aurelius

 

17.00  Mellan raderna med Elin – Norrtullsligan som lättläst

Elin Wägner-sällskapet Cecilia Davidsson

 

17.30  Vänskaper – Hjalmar Gullberg-studier

Hjalmar Gullberg-sällskapet Bo Gentili

 

Söndag 30 september

 

10.00  Utvidgat kanonbegrepp? Sällskapens klassiker

De Litterära Sällskapen i Sverige Birgitta Wistrand

 

10.30  Parnass – tidningen om svensk litteratur då och nu

Litteraturtidskriften Parnass Margareta Lilja-Svensson

 

11.00  Bjurbäcken – en livsnerv i Mobergs författarskap

Vilhelm Moberg-sällskapet Ingrid Nettervik

 

11.30  ”Över bygden låg tindrande stjärnfager natten”

Gustaf Fröding-sällskapet Fredrik Höglund

 

12.00  Swedenborg och livet efter detta

Skandinaviska Swedenborgsällskapet Gustaf Fornander

 

13.00  Evangelium enligt Selma

Selma Lagerlöf-sällskapet Lisbeth Stenberg

 

13.30  Glada minnen av Alf Henrikson                                                           

Alf Henrikson-sällskapet Git Dahlström

 

14.00  Journalisten Tora Garmibolsjevismens Petrograd 1918

Svensk Presshistorisk Förening Kristina Lundgren

 

14.30   Dan Andersson och naturen

Dan Andersson-sällskapet Jimmy Ginsby & Daniel Svensson

 

15.00   C. O. Rosenius – succéförfattaren som (nästan) inte skrev några böcker

Carl Olof Rosenius-sällskapet RuneImberg

 

Annat av eventuellt intresse

Tyvärr är kommentarformuläret stängt vid denna tidpunkt.