Nr 1/1996 Vilhelm Moberg

ULF BEIJBOM Soldattorpet och gården på Liden
INGEMAR ALGULIN Den bredaxlade romankonstnären
GUNNAR EIDEVALL Drömmen om Amerika
INGRID NETTERVIK »Han förundrade sig över kraften i henne«. Mobergs kvinnoporträtt
LARS FURULAND Rebell i folkhemmet. Om Soldat med brutet gevär
Litterär salong: Om Sten Selander

Annat av eventuellt intresse