Nr 1/1999 August Strindberg

BJÖRN MEIDAL Brev, brev och ännu flera brev
EGIL TÖRNQVIST Strindberg som europé
BIRGITTA STEENE Att filma Strindberg
PER-ANDERS HELLQVIST Den gammelmodige avantgardisten
BURE HOLMBÄCK Strindberg, teknologerna och ryssen
BARBRO STÅHLE SJÖNELL Strindbergs kokbok
Strindberg 150 år - aktiviteter under 1999
Litterär salong:
BJÖRN SAHLIN Swedenborgs trädgård
JÖRAN MJÖBERG Hur diktare ser på tidsvåldet
Litterära notiser

Annat av eventuellt intresse