Nr 3/2006 Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg: Liv och dikt
BURE HOLMBÄCK En livad pessimist
MASSIMO CIARAVOLO Hur Söderberg läste Strindbergs Sömngångarnätter
NILS O SJÖSTRAND Möte med djävulen
ELENA BALZAMO Om känsla och förnuft i politiken
LARS O LUNDGREN Calle och Hjalle
KURT MÄLARSTEDT Hjalmar och Maria
Formuleraren
BURE HOLMBÄCK Hjalmar Söderberg som internationell dramatiker
Gertrud-uppsättningar under 100 år
BURE HOLMBÄCK Hjalmar Söderberg på andra språk
Söderbergsällskapet
Litterär salong:
MARIANNE ENGE SWARTZ Längtans hus – Tjechovs vita villa i Jalta
JONATHAN HOWARD Är svensken människa?
Litterära notiser

Annat av eventuellt intresse