Nr 3/2014 1914 och första världskriget

CATHARINA SÖDERBERGH 1914 och första världskriget
CLAES AHLUND Poeternas krig: Dikt och politik i första världskrigets Sverige
JOHAN ERSÉUS Jolo och 1914
CHRISTER ÅSBERG »Förbannade tid!« Karlfeldt och första världskriget
LENNART LEOPOLD Gustaf Hellström som krigskorrespondent: 1 1/2 mil härifrån står världens största slag!
JOHAN ROSDAHL 1914 - Undergangens angst, digterne og den danske hygge
ELIN JÄRNEMO Peter Englund: I striden bodde både skönhet och sorg
MARIANNE ENGE SWARTZ Elin Wägner – Stadsbud i fredens tjänst
BIRGITTA RAPP Första världskriget skakade om konsten
MALIN GRÄNDE, ELIN JÄRNEMO och LARS JÄRNEMO Röda mattan för 100-åringarna!
Böcker om 1914 och första världskriget
Litterär salong:
HELENA FORSÅS-SCOTT Debatt: Svenska klassiker på engelska - ett problematiskt kapitel
LOUISE EKELUND Vallfärd i Edith Södergrans fotspår
INGRID NETTERVIK Moberg - samhällskritiker
Notiser
Kalendarium
Bok & Bibliotek: De Litterära Sällskapens Scen
Litteraturquiz
Förteckning över DELS sällskap 2013

1914 och första världskriget

CATHARINA SÖDERBERGH


LITTERATUREN ÄR HISTORIENS minne. Men minnet är selektivt. I år är det hundra år sedan första världskrigets utbrott. I Parnass nummer 3 2014 lyfter vi fram några röster från tiden kring 1914, som Jolos och Peter Englunds berättelser om tiden kring krigsutbrottet och Johan Rosdahl som berättar om hur danska författare som Georg Brandes med flera såg på kriget.

MÅNGA AV DÅTIDENS författare tog ställning för eller emot ett krig. Elin Wägner och Sigrid Undset engagerade sig i ett aktivt fredsarbete medan andra, som Hedin och Hamsun, ansåg att man borde mobilisera.

VI BREDER OCKSÅ UT röda mattan för några av årets jubilarer; Dagmar Lange (alias Maria Lang), Tove Jansson och Stieg Trenter för att nämna några.

Annat av eventuellt intresse