Beställ detta nr

Nr 4/2004 James Joyce

JONAS ELLERSTRÖM Genomlysta ögonblick
JAMES JOYCE Epifanier
THOMAS HARTMAN Den verklighetsnära Joyce. Leopold Bloom och Finnegans torn
TOMMY OLOFSSON Om Exiles, James Joyces enda drama
ERIK ERIKSSON Sherlockera & Sherlockholmesera. Några anteckningar – mest om James Joyce
BURE HOLMBÄCK James Joyce och Hjalmar Söderberg – två avantgardister och deras mötesplats
IRMGARD WERNGREN Moa läser Odysseus
JANNA KANTOLA Finnegans Fakes. Valfränderna Gunnar Ekelöf, James Joyce och Pentti Saarikoski
Litterär salong:
SIV HACKZELL Rilke, Ellen Key och själens landskap
Ernst Norlind om Ellen Keys möte med Rainer Maria Rilke på Borgeby 1904
Ellen Key om Heidenstam och Strindberg 1890
LARS O LUNDGREN Folke Dahlberg – melankoli och mångfald
En ny söderbergparafras »Gregorius« recenseras av Nils O Sjöstrand
Litterära notiser
DELS-kalendarium

Annat av eventuellt intresse