Nr 4/2012 Stig Dagerman

CATHARINA SÖDERBERGH Stig Dagerman
IVO HOLMQVIST Stig Dagerman – Av ett sådant liv vävs legender
CATHARINA SÖDERBERGH Bengt Söderhäll: – Fantastiskt att ständigt upptäcka Dagerman på nytt!
MALIN GRÄNDE »Jag har aldrig hämtat mig från hans språk«. Björn Ranelid återvänder ständigt till Dagerman
BENGT SÖDERHÄLL Elfriede Jelinek: Jag beundrar Dagermans sans
Stig Dagermanpriset har delats ut sedan 1996
BENGT SÖDERHÄLL Le Clézio i Dagermans skog
KARIN DAHL »Nordens Rimbaud«- Stig Dagerman kult i Frankrike
CATHARINA SÖDERBERGH Lo Dagerman: Nytt intresse för Stig Dagermans verk i USA
STIG DAGERMAN Människans öde avgörs överallt och alltid
BENGT SÖDERHÄLL Tre röster om Dagerman: Kerstin Ekman, PO Enquist och Siri Hustvedt
Litterär salong:
HORACE ENGDAHL Litterära sällskap fullbordar genikulten
TOMAS LIDBECK Kult – Meditationer kring ett begrepp…
Skolbibliotek, kulturtidskrifter och litterära sällskap viktiga enligt Litteraturutredningen
NINA FRID En tidsresa mellan hyllorna i Retrobiblioteket
PIA ZANDELIN Karin och jag
JONATHAN HOWARD Ellen Key – en europeisk intellektuell
MATS TORMOD Eyvind Johnson möter Ernest Hemingway
Patti Smith åt middag hos Strindberg
MALIN GRÄNDE Lyssna på en klassiker!
Litterära notiser
Kalendarium
De litterära sällskapen

Stig Dagerman

CATHARINA SÖDERBERGH


DET URSPRUNGLIGA TEMAT för detta nummer av Parnass var ”Kultförfattare”. Det materialiserades ganska snart till att handla om Stig Dagerman, hans liv och författarskap. På fyra-fem år gav han ut fyra romaner, lika många dramer, en lång diktsvit, dagsverser i mängd, artiklar om den första tyska efterkrigshösten. Sedan inträdde lika plötsligt en kompakt tystnad. Av ett sådant liv vävs legender, skriver Ivo Holmqvist.

Annat av eventuellt intresse