Per Anders Fogelström

Per Anders Fogelström (1917-1998) är en av vår tids främsta Stockholmsskildrare. som sin stadsserie (vilken spänner över åren 1860-1968) och i sin barnserie (som omfattar åren 1749-1860) på ett enastående sätts beskrivit staden och dess människor. Dessa åtta skildringar utgör en historisk berättelse som omfattar hela 220 år. Fogelström var en mångsidig person med stort engagemang för ungdomsfrågor, för samhället och dess utsatta människors vardagsliv och villkor, miljön och freden. Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och kulturgärning hålls levande och stimulera till läsning av hans romaner och faktaböcker. Till sällskapets aktiviteter hör bl.a. föreläsningar och stadsvandringar.