Olof Högberg

Olof Högberg (1855-1932) räknas som Norrlandslitteraturens portalfigur genom sitt mäktiga epos Den stora vreden. Han inspirerades av sin födelsebygd i det natursköna Ångermanland och av den dynamiska industriella utvecklingen och det brokiga sociala livet i handelsmetropolen Sundsvall. Olof Högberg-sällskapet bildades 1977 och har sitt säte i Västernorrlands län. Sällskapet är öppet för alla som vill medverka till att »sprida och fördjupa intresset för Olof Högberg och hans författarskap«. Med tanke på Högbergs omfattande kulturhistoriska gärning har syftet senare utvidgats även till att »vårda mellannorrländsk litterär tradition och främja mellannorrländsk historia«. Sällskapet utger publikationer som belyser Högbergs författarskap och tiden som han levde i.