Henrik Ibsen

Ibsensällskapet i Sverige grundades 2007, 100 år efter Henrik Ibsens död, genom den norske kulturattachén i Stockholm Bjørn Magnus Berg, i syftet att bidra med kunskap om dramatikern Henrik Ibsen och främja det litterära samarbetet mellan Norge och Sverige. Sällskapet initierar föredrag och teman kring Ibsen och hans verk och delar dessutom ut ett årligt pris till en ung svensk nyskapande dramatiker.