Gustaf Larsson

Gustaf Larsson (1893-1985) räknas som Gotlands »nationalskald«. Han fick ett femtontal diktsamlingar publicerade, han lämnade efter sig drygt 2000 fotografier och ett flertal hembygdsskildringar. Många av hans dikter har tonsatts och spelats in på skiva. Gustaf Larsson Sällskapet bildades den 5 mars 1990 i syftet att vårda och fördjupa kunskapen om Gustaf Larsson, hans författarskap, hembygdsvårdande insatser och fotografiska gärning.