Carl von Linné

Naturvetare, botanist, zoolog och geolog men också en skicklig läkare, friskvårdare, filosof och nyskapande pedagog. Carl von Linné var en mångsidig, och internationellt vår mest kände, vetenskapsman. Svenska Linnésällskapet vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk, och vårda den linneanska traditionen och på så sätt värna om och väcka intresse för natur och vetenskaplig kultur. Sällskapet anordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten, ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ). Sällskapet leds av en styrelse om 14 ledamöter, varav en är utsedd av Uppsala universitet.