Moa Martinson

Med Moa Martinson kommer något nytt in i den svenska litteraturen: kvinnans kluvenhet i kropp och intellekt. Arbetarkvinnan i hennes böcker är på en och samma gång bunden av sitt biologiska öde och aktiv för att förändra sina villkor. Moa Martinsons insats är inte endast att genom arbetarkvinnan som symbol för kvinnoslit och ett faktiskt könsligt underläge hävda kvinnans samtidiga kroppsliga och intellektuella närvaro, utan hon lägger också grunden till en helt ny kvinnopsykologi. Sällskapet Moas vänner bildades 1982 för att samla alla vänner och beundrare av Moa Martinsons författarskap och livshistoria. Sällskapet verkar för att torpet Johannesdal och dess samlingar ska bevaras, främjar utgivning och spridning av Moas böcker och annat hon har skrivit, samt stödjer forskning om Moa och hennes verk.