Albert Olsson

Kanske är han mest känd för sin historiska romantrilogi om Tore Gudmarsson med historien förlagd till tiden för Hallands införlivande med det dåtida Sverige. Men Albert Olsson (1904-1994) var folkskolläraren som förutom romaner också skrev noveller, dikter, dramer, sagospel och artiklar om allt från vikingatidens historia till relationer mellan stat och individ och makt och rätt. Hans arbeten blev gränsöverskridande i både tid och rum med omsorgsfullt genomarbetade person- och miljöteckningar. Albert Olssonsällskapet, grundat 1996, ser som sin främsta uppgift att vårda minnet av Albert Olsson samt tillvarata och vidga kännedomen om den kulturskatt han givit bygden genom sitt författarskap och sin lärargärning i Halland.