Martha Sandwall-Bergström

Martha Sandwall-Bergström (1913-2000) är en av Smålands stora berättare och en viktig förnyare av svensk barn- och ungdomslitteratur. Hon är författare till den numera klassiska flickboks­sviten om Kulla-Gulla (1945-1951) som har funnit nya läsare i generation efter generation. Martha Sandwall-Bergströmsällskapet bildades 2012 och syftar till att stimulera intresset för och förståelsen av Martha Sandwall-Bergströms författarskap, att vidga och fördjupa kunskapen om hennes texter, att verka för utgivning och spridning av hennes texter, att uppmuntra till forskning om hennes verk, liv och gärning och att uppmärksamma personer som skriver i hennes anda.