Olle Svensson

Olle Svensson (1904-1972) var en outsider som vägrade ansluta sig till parnassen i Stockholm och därför oförskyllt har blivit betraktad som provinsiell. Inget kunde vara mer fel. Hans otidsenliga sökande sätter människan och det mänskliga i centrum på ett sätt som snarare för tankarna till österländsk filosofi, om än svenskt och granskogsdoftade, från finnskogarna i Hälsingland och Dalarna. Svensson kom tidigt att tillhöra modernisterna men tonade sakta över till en mer klassisk form och en andlighet som kom Birger Norman att förläna honom epitetet »ljusmystikern från Sunnansjö«. Olle Svensson Sällskapet, som bildades i februari 2012, har bl.a. till ändamål att samla vänner och intresserade av hans person, konst och författarskap och att främja spridning av hans verk liksom av information om hans gärning.