Ragnar Thoursie

Ragnar Thoursie (1919-2010) var en svensk författare och statstjänsteman. Trots trettiofem års uppehåll som diktare under åren 1952-1987 räknas han som en av den svenska modernistiska lyrikens främsta, mest egenartade och stilbildande författare. Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner är en förening som bildades 2012 med syftet att verka för att hedra författaren och främja intresset för hans verk.