Sonja Åkesson

När Sonja Åkesson slog igenom på 1960-talet innebar det en revolution i den svenska poesin. Aldrig tidigare hade någon skrivit så på en gång tillgängliga och starka dikter. Sonja Åkesson drar in sina läsare i livets allra vardagligaste vanligheter med snor, åderbråck och övergivna barn. Hon skriver om livets elände med ett absolut gehör och en språklig fulländning. Sonja Åkesson Sällskapet bildades i juni år 2000 i syfte att sprida kännedom om Sonja Åkesson och verka för att hennes diktning hålls tillgänglig och aktuell.