• Home
  • Sverige läser

Blog

Runstenar

Runstenarna är Nordens äldsta litteratur, äldre än den isländska. De flesta vittnar om ett arvskifte: Någon har dött, någon annan har tagit över gård och åker, och Guds nåd nedkallas över den döde. Ibland kan de antyda ett levnadsöde och till och med vara skrivna på vers.

Antologier

En antologi kan vara en inkörsport till lyriken, och leder in till ”stor” dikt och outforskade rum. Den senaste större är Svensk poesi under redaktion av Daniel Möller och Niklas Schiöler (2016) med 200 poeter och 650 dikter från runorna till Athena Farrokhzad 2013. Här har givits plats åt medeltida ballader, biskop Thomas med sin frihetsvisa och Bengt Lidner med sin förromantiska känslovurm. Här finns även anonym folkdiktning.

Grönköpings Veckoblad

Flera av författarna som omnämns i den här databasen för Sverige läser! har varit medarbetare i Grönköpings veckoblad: organ för Grönköping med omnejd, som nu är den enda kvarlevande av alla de svenska skämt- och satirtidningar som gavs ut under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I skämtpressen medarbetade många akademiker, konstnärer och författare, den stod för en hel del av kulturbevakningen och kommenterade aktuella frågor i politiken.

Läs tillsammans!

Böcker får liv när vi börjar tala om dem med andra. Starta en egen bokcirkel! Hämta inspiration på bokcirklar.se Många bokhandlare och antikvariat inbjuder till bokcirklar och diskussioner om böcker, ofta med inbjudna författare.