Emilie Flygare-Carlén

Nr 1 2000
BOEL UNNERSTAD Pionjären Emilie Flygare-Carlén
ANN SMITH Jag heter Emilie
YVONNE LEFFLER En storsäljare på 1800-talet. Om Rosen på Tistelön
MONICA LAURITZEN Psykologisk pardans i Ett år
IDA IVARSSON Manligt och kvinnligt i Pål Värning. Om könens roller hos Emilie Flygare-Carlén
EMELIE FLYGARE-CARLÉN Ur Ett köpmanshus i Skärgården
ANNIKA BERKÖ Romanhjeltinnan, en roman om romanläsandet
Litterär salong
LOUISE EKELUND Flyende spegel. Rabbe Enckells sista diktsamling
BJÖRN JULÉN Nära Karlfeldt
Litterär salong:
BJÖRN SAHLIN Den litterära sällskapsrörelsen. Hur stor är den, hur ser den ut?