Fakiren (Axel Wallengren)

Nr 1 2002
ANDERS HALLENGREN Om ingen och envar
BERTIL ROMBERG Falstaff, fakir – man med två huvuden
AXEL WALLENGREN Huru jag blef fakir
CLAES WIRSÉN Möte med Menzel - Axel Wallengren på födelsedag och utställning i Berlin
TRYGGVE EMOND Fakiren och konsten
JAN MÅRTENSSON Axel Wallengren som utrikeskorrespondent
LENNART PLOMAN Fakiren och läkekonsten
FREDRIK TERSMEDEN Fakiren på film
FREDRIK TERSMEDEN Bilden av Fakiren
PATRICK MEURLING Alfabetet ära vi, tala därav lära vi Fakirensällskapet
Litterär salong:
MARIANNE ENGE SWARTZ Kvinnorna måste få mod. Siri Derkert och Fogelstadgruppen
Med Fredrika Bremer på Kuba
Litterära notiser