Harry Martinson

Nr 1 2004
INGVAR HOLM »Förfärande och vidunderligt skönt!«
HARRY MARTINSON Insikt är utsikt, rymden själ
LARS GYLLENSTEN »Är naturen annat än ett stort medvetslöst poem?«
LARS BERGLUND Himmel och jord i balans
KERSTIN EKMAN »Jag är rädd för varje människa som uppträder klädd i maskin«
SVEN DELBLANC Drömmarna och den kalla tanken
HARRY MARTINSON Drömmen om mördarkönet
STAFFAN SÖDERBLOM Luffarens öga
ELISABETH RYNELL Minnet av ett verkligt liv
HARRY MARTINSON Var är vår häpenhet?
Litterär salong:
CHRISTER ÅSBERG Erik Axel Karlfeldt bredvid Harry Martinson
ULF BEIJBOM Albert Engströms livsresa från Hult till Grisslehamn
ULF BEIJBOM Här skrev Moberg Utvandrarna
HANS HOLMBERG Spåren av Kristianstad i Gustaf Hellströms liv och diktning
Litterära notiser
DELS-kalendariet