Tora Dahl och Knut Jaensson

Nr 2 1998
LARS BÄCKSTRÖM Vilka var de, Tora och Knut?
LISBETH LARSSON Att bryta sig ut och komma till tals. Tora Dahls väg till författarskapet
MARIANNE ENGE SWARTZ »Jag hade ingen som uppmuntrade mig« [Intervju med Tora Dahl sommaren 1978]
Tora Dahl om sin mästare Lim-Johan
BJÖRN RUNEBORG Toras smärta, Toras stil
BIRGITTA ÖSTLUND Tora Dahlrummet på Biskops-Arnö – mer än ett minnesrum TORA DAHL Två prosastycken ur Tuppen och solfågeln
GÖRAN LUNDSTEDT Att med konsten som föredöme omgestalta livet (Knut Jaensson)
HANS KOBBE Knut Jaensson – några minnesbilder
Knut Jaensson om Karl Isakson
Litterär salong:
INGEMAR HAAG Arabesk – grotesk – ornamentik. Om Pär Lagerkvists Ordkonst och Bildkonst
BURE HOLMBÄCK De litterära sällskapen som en kulturell folkrörelse. 2. Hur ska man göra?