Stig Dagerman

Nr 3 1999
JOHAN CULLBERG Den föräldralöse
STIG DAGERMAN Tror vi på människan? (1950)
LOTTA LOTASS Det urtagna hjärtat. Om romanen Bröllopsbesvär
TOM KARLSSON Syndikalisten
URBAN FORSGREN och BENGT SÖDERHÄLL Barnet och världen
BJÖRN RANELID Kometen kom för nära solen
STIG DAGERMAN Ur Tusen år hos Gud: Gud besöker Newton 1727
BERT EKENGREN Ett rum av tystnader. Kommentar till Tusen år hos Gud
JÖRAN MJÖBERG Om ångestupplevelsen i Ormen
Bibliografi över Stig Dagermans skrifter
Stig Dagermansällskapet 1987-1999
Litterär salong:
ANDERS HALLENGREN Nordens huvudstad – svenska andar i det metafysiska Petersburg
LARS O LUNDGREN Harald Forss – Några rader