Fredrika Bremer

Nr 3 2000
INGRID CLARÉUS Fredrika Bremer 1801-1865
CARINA BURMAN Fredrika och det djuriska
MARGARETA LINDGREN Ur en av Fredrika Bremers skissböcker
EVA HEGGESTAD Det jordiska paradiset och det himmelska. Om Syskonlif
BIRGITTA HOLM Lokes gift – Fredrika Bremers drama Trälinnan
THALY NILSSON Breven till Carl Gustaf von Brinkman återfunna
FREDRIKA BREMER Några dagboksblad från Lifvet i gamla verlden. Femte delen: Grekland och dess öar (1862)
Litterär salong:
SVEN-GUSTAF EDQVIST En stor bok om Birger Sjöberg (Johan Svedjedals Skrivaredans)
LARS KRUMLINDE Almqvist som alkemist