James Joyce

Nr 4 2004
JONAS ELLERSTRÖM Genomlysta ögonblick
JAMES JOYCE Epifanier
THOMAS HARTMAN Den verklighetsnära Joyce. Leopold Bloom och Finnegans torn
TOMMY OLOFSSON Om Exiles, James Joyces enda drama
ERIK ERIKSSON Sherlockera & Sherlockholmesera. Några anteckningar – mest om James Joyce
BURE HOLMBÄCK James Joyce och Hjalmar Söderberg – två avantgardister och deras mötesplats
IRMGARD WERNGREN Moa läser Odysseus
JANNA KANTOLA Finnegans Fakes. Valfränderna Gunnar Ekelöf, James Joyce och Pentti Saarikoski
Litterär salong:
SIV HACKZELL Rilke, Ellen Key och själens landskap
Ernst Norlind om Ellen Keys möte med Rainer Maria Rilke på Borgeby 1904
Ellen Key om Heidenstam och Strindberg 1890
LARS O LUNDGREN Folke Dahlberg – melankoli och mångfald
En ny söderbergparafras »Gregorius« recenseras av Nils O Sjöstrand
Litterära notiser
DELS-kalendarium