Stig Dagerman

Nr 4 2012
CATHARINA SÖDERBERGH Stig Dagerman
IVO HOLMQVIST Stig Dagerman – Av ett sådant liv vävs legender
CATHARINA SÖDERBERGH Bengt Söderhäll: – Fantastiskt att ständigt upptäcka Dagerman på nytt!
MALIN GRÄNDE »Jag har aldrig hämtat mig från hans språk«. Björn Ranelid återvänder ständigt till Dagerman
BENGT SÖDERHÄLL Elfriede Jelinek: Jag beundrar Dagermans sans
Stig Dagermanpriset har delats ut sedan 1996
BENGT SÖDERHÄLL Le Clézio i Dagermans skog
KARIN DAHL »Nordens Rimbaud«- Stig Dagerman kult i Frankrike
CATHARINA SÖDERBERGH Lo Dagerman: Nytt intresse för Stig Dagermans verk i USA
STIG DAGERMAN Människans öde avgörs överallt och alltid
BENGT SÖDERHÄLL Tre röster om Dagerman: Kerstin Ekman, PO Enquist och Siri Hustvedt
Litterär salong:
HORACE ENGDAHL Litterära sällskap fullbordar genikulten
TOMAS LIDBECK Kult – Meditationer kring ett begrepp…
Skolbibliotek, kulturtidskrifter och litterära sällskap viktiga enligt Litteraturutredningen
NINA FRID En tidsresa mellan hyllorna i Retrobiblioteket
PIA ZANDELIN Karin och jag
JONATHAN HOWARD Ellen Key – en europeisk intellektuell
MATS TORMOD Eyvind Johnson möter Ernest Hemingway
Patti Smith åt middag hos Strindberg
MALIN GRÄNDE Lyssna på en klassiker!
Litterära notiser
Kalendarium
De litterära sällskapen