Gustaf Fröding

Nr 4–5 1998
BJÖRN JULÉN Gustaf Fröding – liv och dikt
INGEMAR ALGULIN Den internationelle Fröding
LENNART BERNESJÖ Värmland i Frödings dikter
EVA JONSSON Den halvgalnes sång
KNUT WARMLAND Den folklige Fröding
INGEMAR ALGULIN Jaget i slottsparken. Om Fröding och det existentiella
ERIK ZILLÉN Den urbana oskulden. Metropoler och provinser i Gustaf Frödings kåserier
BARBRO JÄRLIDEN Mötet mellan Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. Om det enda verkliga mötet och några fiktiva
JÖRAN MJÖBERG Strindbergs barnbarn lanserar ny universumteori (Arne Wyller)
Litterär salong:
BURE HOLMBÄCK De litterära sällskapen som en kulturell folkrörelse. 4. Vad skall vi göra? Om sällskapens verksamhetsformer