Tema Bengt Anderberg

Nr 1 2020
I 1940-talets debattglada Sverige blev Bengt Anderssons roman Kain ett begrepp för utmanande, modern litteratur. Han var författaren som ständigt överraskade och stred för olika genrer – inte minst goda pornografiska noveller.

I nummer 1 2020 möter vi den spränglärda skribenten som tillsammans med Bengt af Klintberg skrev Fula visboken, som under pseudonym vann Bonniers tävling för barn- och ungdomsböcker och som pratade öppet i radion om allt mellan himmel och jord.

Charlotta Kåks Röshammar är ny redaktör och skribenter är bland andra Aino Trosell, Ingrid Norrman, Staffan Söderblom, Bengt af Klintberg och Eva Runefelt.