Archives of 1993

Nr 3/1993: Erik Axel Karlfeldt

Dalmålare och traditionsdyrkare • Erotiken i Karlfeldts diktning • Karlfeldt och Akademien • Samtal med Karlfeldts döttrar • Porträtt av Gerda – kvinnan bakom diktaren

NR 2/1993: Karin Boye

Boyes uppväxt i Stockholm • Den självbiografiska romanen »Kris« • Karin Boyes studenttid i Uppsala • Analys av Karin Boyes lyriska diktning • Intervju med brodern Ulf Boye

Nr1/1993: Erik Johan Stagnelius

Stagnelius sista tid i Stockholm • Stagnelius sedd med Almqvists ögon • Drogernas inflytande på Stagnelius' poesi • Erotikern och kärleksdiktaren Stagnelius • Stagnelius och Äonernas konung