Archives of 1996

Nr 6/1996: Frans G. Bengtsson

Meditationer om ett museum • Balladen om franske kungens spelmän • Kung Karls värja – en provokativ sonett • Om Frans G. Bengtssons förhållande till författaren Joseph Conrad

Nr 4-5/1996: Romantiska Förbundet

Om rättegången mot Fröding • Madame de Sévigné hos monsieur Proust • Vittnesgill vagant – Harald Forss • En yrsel söker sitt rum – Bo Setterlind • Lars Englund och kortdikten • Olle Svensson

Nr 3/1996: Anna Maria Lenngren

Kommentarer till Anna Maria Lenngrens »Pojkarne« och »Ett sätt att göra herdakväden« • Att översätta Anna Maria Lenngren till engelska • Ebba Witt-Brattström: Hon visste vad hon talade om.

Nr 2/1996: Eyvind Johnson

Örjan Lindberger: Här har du ditt liv • Porträtt av författaren som ung • Så mötte jag författaren Eyvind Johnson • I lidelsegrytan Europa • Bure Holmbäck: Att göra sig ett namn - om Frans G.

Nr 1/1996: Vilhelm Moberg

Soldattorpet och gården på Liden • Den bredaxlade romankonstnären • Drömmen om Amerika • »Han förundrade sig över kraften i henne«. Mobergs kvinnoporträtt • Rebell i folkhemmet. Om »Soldat