Archives of 1997

Nr 6/1997: Ellen Key

Perspektiv på »Barnets århundrade« • Ellen, Vitalis och Hjalmar • Ellen Key och skönheten • Hemmet vid Vätterns strand • Farliga moraliska omstörtare - Ellen Key och Hjalmar Söderberg

Nr 4-5/1997: Evert Taube

Fyrvaktarns gosse • Lars Forssell, 22 år, ger sin bild av diktaren • Evert Taube och den provensalska trubadurtraditionen • Ett porträtt i sidobelysning • Ordmålaren • Olle Adolphson

Nr 3/1997: Gunnar Ekelöf

Sätt att läsa Ekelöf • En skuggas liv. Några synpunkter på »Sagan om Fatumeh« • Ekelöf och Epidavros • Ekelöf och Vlachernemadonnan • Inspiration från Gunnar Ekelöf i ett »vinterbrev«

Nr 2/1997: Moa Martinson

Moa Martinson – en av våra klassiker • Moa Martinson och 1930-talets självbiografiska romaner • Två brevskrivare - Moa Martinson och Tage Erlander • Moa Martinson möter Sara Lidman

Nr 1/1997: Artur Lundkvist

Några ord om ursprunget till Artur Lundkvists skriftflöde • De missaktade afolyrismerna • Claude Simon: Vackert minne av en varm man • Artur Lundkvist som filmkritiker