Archives of 1998

Nr 6/1998: Svenska Vitterhetssamfundet

Att ge ut 1600-talstexter • Vad gör Svenska Vitterhetssamfundet? • Sophia Elisabeth Brenner - lärd kvinna och författare i stormaktstidens Sverige • Ordensvurmen Johan Henric Kellgren

Nr 4-5/1998: Gustaf Fröding

Den internationelle Fröding • Värmland i Frödings dikter • Den folklige Fröding • Metropoler och provinser i Gustaf Frödings kåserier • Mötet mellan Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding

Nr 3/1998: Dan Andersson

Skollärarpojken från Skattlösberg • Dan Andersson och Ivar Lo • Möte med Waldemar Bernhard • David Ramm och tjärbrännaren • Rebecka - Dan Anderssons vän och biktmoder

Nr 2/1998: Tora Dahl och Knut Jaensson

Tora Dahls väg till författarskapet • Intervju med Tora Dahl sommaren 1978 • Tora Dahl om sin mästare Lim-Johan • Att med konsten som föredöme omgestalta livet • Knut Jaensson

Nr 1/1998: Pär Lagerkvist

Barndomen, myterna, symbolerna • Mottext - medtext - livstext. Några anteckningar om det monologiska och dialogiska i Pär Lagerkvists romankonst • Akropolis versus »Bödeln« • Den bortskymde