Archives of 1999

Nr 4/1999: Nittital

Decennierna som »nydaningsskeden« • Några tankar kring Heidenstams »Renässans« • Selma Lagerlöf och århundradeskiftet • Frödings väg till modernismen

Nr 3/1999: Stig Dagerman

Det urtagna hjärtat. Om romanen »Bröllopsbesvär« • Syndikalisten • Barnet och världen • Kommentar till »Tusen år hos Gud« • Om ångestupplevelsen i »Ormen« • Nordens huvudstad – svenska andar

Nr 2/1999: Nils Ferlin

Åke Runnquist om trollkarlen Ferlin • Ferlins systrar om sin bror • Poet poste restante • Klarabohemen • Det stora kommadramat • Amerikanen och den svenska folkkaraktären.

Nr 1/1999: August Strindberg

Brev, brev och ännu flera brev • Strindberg som europé • Att filma Strindberg • Den gammalmodige avantgardisten • Strindberg, teknologerna och ryssen • Strindbergs kokbok