Archives of 2000

Nr 4/2000: Verner von Heidenstam

Verner - Ett liv i bilder • Kunde Heidenstam skriva svenska? • Heidenstam skymtar det moderna • Den kreativa dagdrömmen – Heidenstam och Ekelöf • »Allt i mitt liv som likt solar blänkt«

Nr 3/2000: Fredrika Bremer

Fredrika och det djuriska • Ur en av Fredrika Bremers skissböcker • Fredrika Bremers drama »Trälinnan« • Breven till Carl Gustaf von Brinkman återfunna

Nr 2/2000: Hänryckning

Petrus de Dacia – En medeltida Pygmalion • Litterära kvinnogestalter i Amerikas 1600-tal • Om Poul Bjerres roll i Amelie Posses liv och författarskap • Om Sonja Åkesson i tiden

Nr 1/2000: Emilie Flygare-Carlén

En storsäljare på 1800-talet. Om »Rosen på Tistelön« • Psykologisk pardans i »Ett år« • Om könens roller hos Emilie Flygare-Carlén • »Romanhjeltinnan«, en roman om romanläsandet