Archives of 2001

Nr 3/2021 Det skrivna livet

Bernhard Nordhs böcker lockar fortfarande turister till Marsliden i Vilhelmina kommun. Följ med till sällskapet som håller hans böcker levande. Parnass nr 3 handlar om det skrivna livet, om biografier, dagböcker och självframställning i olika former.

Nr 4/2001: Carl Jonas Love Almqvist

Almqvist – engagerad samhällsdebattör • Emilie Carlén och Carl Jonas Ludvig Almqvist • Hur Almqvist använder bilder i sina texter • Törnrosmusiken – fria fantasier i toner

Nr 3/2001: Martin Koch och Ivar Lo-Johansson

Martin Koch – en grindstolpe i svensk proletärlitteratur • Martin Koch och de socialdemokratiska politikerna • Ivar Lo-Johanssons sammansatta realism • Om stilen i Traktorn

Nr 2/2001: Sonja Åkesson

Sonja, Gotland och det moderna • Vem förtrycker vem i Sonja Åkessons »Äktenskapsfrågan«? • Sonja Åkesson – en virtuell dramatiker • Hon måste gå sin egen väg

Nr 1/2001: Marcel Proust

Konstens många roller i Marcel Prousts roman »På spaning efter den tid som flytt« • Marcel Proust och sjukdomen • Detektiven på Rue Hamelin • Vad betyder ett namn? • Proust, Joyce och Eliot