Archives of 2002

Nr 4/2002: Hjalmar Gullberg

Om Hjalmar Gullbergs syn på sin dikt och på sitt författarskap • Hjalmar Gullberg och musiken • Lär mig att vara sällsynt - Christian Braw om Gullberg • Om Greta Thott

Nr 3/2002: Ludvig Nordström

Marika Stiernstedt och Ludvig Nordström • Om den luddiga totalismens konkreta rötter • Ludvig Nordström som bildkonstnär • Ludvig Nordströms första år som journalist

Nr 2/2002: Agnes von Krusenstjerna

Om Agnes von Krusenstjernas uppväxtår i Gävle • En idé om befrielse hos Erik Gustaf Geijer och Agnes von Krusenstjerna • Den kvinnliga författarens kropp

Nr 1/2002: Fakiren (Axel Wallengren)

Falstaff, fakir – man med två huvuden • Axel Wallengren på födelsedag och utställning i Berlin • Axel Wallengren som utrikeskorrespondent • Fakiren och konsten