Archives of 2003

Nr 4/2003: Wendela Hebbe

Från Wendela Hebbe till Mustafa Can. En linje i socialreportagets historia • Textens och bildens uttryck i Wendela Hebbes bilderbok »I Skogen« • Almqvist och »Fruntimmers författarskap«

Nr 3/2003: Carl Michael Bellman

Världen som maskerad - Om Bellmans estradkonst • Ord och musik hos Bellman • Bellman i det gustavianska musiklivets mitt • Bellmanssällskapets Standardupplaga • Med Carl Michael på Klubben!

Nr 2/2003: Den heliga Birgitta

Hur gudomliga är Birgittas »Himmelska uppenbarelser«? • Ulf Birgersson – Den förste klosterhistorikern i Vadstena • Bilder av Birgitta i litteraturen

Nr 1/2003: John Cowper Powys

Om John Cowper Powys' Autobiography • Ensamhetens filosofi • Om Dostojevskijs och Powys mystik • Sven Erik Täckmarks besök hos John Cowper Powys • Wolf Solents dilemma